• ,,Zamów już dziś... odbierz jutro"
 • "Bestel vandaag... morgen ophalen"

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website polskapiekarnia.nl en de aankoop van producten via de website      Bij vragen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

De hierin vermelde voorwaarden, samen met kennisgevingen en andere voorwaarden met betrekking op andere delen van deze website, zijn gezamenlijk van toepassing op het gebruik van deze website door klanten. Houd er rekening mee dat Bakkerij Bochen op elk gewenst moment delen van deze website kan wijzigen of verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens klanten voor deze wijzigingen. Bakkerij Bochen behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen zonder dit specifiek te berichten aan klanten; het blijven gebruiken van deze website of het plaatsen van bestellingen na deze wijzigingen wordt beschouwd als erkenning en acceptatie ervan.

Er wordt alleen een contract opgesteld tussen u, de klant, en ons zodra uw bestelling is verwerkt en verzonden.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst via deze website, bevestigt u door de bestelling te plaatsen dat:-

 1. U niet minderjarig of anderszins wettelijk niet in staat bent een bindend contract aan te gaan.

 2. De persoonlijke gegevens, die u ons bij de registratie verstrekt, volledig en correct zijn.

 3. U geen valse naam of de naam van een andere persoon of instantie gebruikt waartoe u niet bevoegd bent.

  Plaatsen van een bestelling

  Voorwaarden voor bestelling
  De bestelling moet de dag voor levering worden geplaatst via de webshop of WhatsApp.
  => Bestellingen met levering zijn minimum €10.
  => Onder € 10 worden verzendkosten van € 5 in rekening gebracht.
  Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden; het is belangrijk dat u ze leest voordat u verdergaat met uw bestelling.
  Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden; het is belangrijk dat u deze heeft gelezen voordat u verder gaat met het plaatsen van een bestelling.

  Annuleren van een bestelling
  Klanten kunnen een bestelling binnen 1 dagen annuleren en het bedrag van de bestelling wordt terugbetaald op de account waarmee de bestelling in eerste instantie was betaald.

  Accepteren van een bestelling
  Nadat een bestelling is geplaatst, ontvangt u een bevestiging op het e-mailadres dat u bij de betaling hebt opgegeven. Deze bevestiging bevat de inhoud en prijzen van de bestelling.

  Levering
  Kopers kunnen kiezen uit de vermelde en op dat moment relevante bezorgoptie(s). Bakkerij Bochen is niet verantwoordelijk voor beschadigingen tijdens het transport of beschadigingen die veroorzaakt worden door vertragingen die buiten haar controle liggen:
  - Afhalen in winkel

  Retourbeleid
  Bakkerij Bochen accepteert retourenringen binnen 1 dagen als het product niet is gebruikt, gewijzigd, gewassen of op een andere wijze gemanipuleerd. Producten moeten in hun originele verpakking worden geretourneerd.
  Er mogen geen producten naar Bakkerij Bochen worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Bochen . Op retours is een retourstoeslag van toepassing.

  Aansprakelijkheid
  Wij proberen zo nauwkeurig mogelijke informatie op deze website te verstrekken, maar kunnen geen expliciete of impliciete garantie geven over de nauwkeurigheid ervan. Wij geven eveneens geen garantie met betrekking tot kwesties over het gebruik van deze website en het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur beschermd is tegen virussen en andere externe factoren.
  Uw rechten als consument worden beschermd door de Wetgeving inzake verkoop van goederen en dienstverlening, 1980 en door de Wetgeving inzake consumentenbescherming, 2007. Niets op deze website is van invloed op uw rechten onder de toepasselijke wetgeving.

  Afzondering
  Als een van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die voorwaarde geacht los te worden beschouwd van de overige algemene voorwaarden die geldig en afdwingbaar blijven.
  Als een van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die voorwaarde geacht los te worden beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.  Privacybeleid

  Bakkerij Bochen (gezamenlijk "Naam winkel verkoper", "wij", "we", "ons" en "gegevensbeheerder") respecteert uw privacy. Wij garanderen dat uw privacy wordt beschermd tijdens het gebruik van onze Website of bij het plaatsen van online bestellingen bij ons.

  Bakkerij Bochen biedt u goederen en diensten en is de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u goederen bestelt.
  U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Bakkerij Bochen via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.
  Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u een bezoek brengt aan of een aankoop doet bij bakkerij-3.sumup.link (de "Website").

  Persoonsgegevens die we verzamelen
  Wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Website, verzamelen we bepaalde gegevens van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers), e-mailadres en telefoonnummer. We verwijzen naar deze informatie als "Bestelinformatie".
  Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we, terwijl u door de Website bladert, informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, wat en welke websites of zoektermen u naar de Website hebben verwezen, en informatie over hoe u de website gebruikt. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie".
  We verzamelen Apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:
  - "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en bevatten vaak een anonieme unieke identificatie. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen naar http://www.allaboutcookies.org.
  - "Logbestanden" volgen acties die plaatsvinden op de Website en verzamelen gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/afsluitende pagina's en datum-/tijdstempels.
  - "Webbeacons", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de Website bladert.

  Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?
  We gebruiken de Bestelinformatie die we verzamelen meestal om bestellingen die via en met de Website zijn geplaatst te voldoen (inclusief het verwerken van uw betalingsgegevens, maatregelen treffen voor verzending en het verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen). Daarnaast gebruiken we deze Bestelinformatie om:
  - met u te communiceren;
  - bestellingen op potentieel risico of fraude te controleren; en
  - om u, in overeenstemming met de voorkeuren die u met ons heeft gedeeld, informatie te verstrekken of advertenties te tonen met betrekking tot onze producten of diensten.
  We verwerken uw gegevens om te voldoen aan de contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Website), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen die hierboven zijn vermeld na te streven.
  We gebruiken de Apparaatinformatie die we verzamelen om te controleren op potentieel risico en fraude (met name uw IP-adres), en meer in het algemeen, om onze Website te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten door de Website bladeren, de Website gebruiken en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).

  Uw persoonlijke informatie delen
  We delen uw persoonlijke informatie met derden om ons in staat te stellen uw persoonlijke informatie te gebruiken, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld: we gebruiken SumUp om onze webwinkel mogelijk te maken. Ook gebruiken we Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Website gebruiken - hier kunt u meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
  We kunnen informatie delen met dienstverleners onder contract die ons op sommige gebieden helpen met onze bedrijfsactiviteiten. Onze contracten schrijven voor dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die ze voor ons uitvoeren en niet voor hun eigen of extra voordeel.
  Ten slotte kunnen we uw persoonlijke informatie ook delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel en/of ander wettelijk verzoek om informatie die we ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.

  Internationale informatieoverdracht
  We kunnen informatie die over u is verzameld, overdragen aan derden die namens ons handelen en die zich kunnen bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of landen waarvan de Europese Commissie van mening is dat ze een toereikende gegevensbescherming hebben. Deze andere landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor de over u verzamelde informatie, hoewel we te allen tijde uw informatie zullen blijven verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen ervoor zorgen dat we gegevens alleen delen met organisaties die voldoen aan een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er toereikende contractuele overeenkomsten zijn gesloten met deze partijen.

  Uw rechten
  Als de AVG op u van toepassing is, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u bezitten en om te verzoeken om wijziging, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke informatie, u beschikt over het recht om te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te stoppen, om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten en om uitsluitend geautomatiseerde verwerking, verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken en/of verzoeken dat uw gegevens onder bepaalde omstandigheden worden overgedragen aan een derde partij (gegevensoverdraagbaarheid). Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
  U beschikt over het recht om, als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken en u kunt dit doen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het opgegeven adres.
  Als u een van uw hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.
  U beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.
  De relevante autoriteit voor elk land is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

  Gegevensbehoud
  Wanneer u een bestelling plaatst via de Website, zullen we uw Bestelinformatie bewaren zolang als nodig is om onze diensten aan u te verlenen of zolang dit wettelijke verplicht is. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

  Wijzigingen
  We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, juridische of wettelijke redenen.
  Contact opnemen
  Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.